Informace uveřejňované dle § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Název společnosti: ALEF NULA, a.s.
Sídlo společnosti: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8; Česká republika
Zápis v OR: Spisová značka: B 2727 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno: 4.10.1994
IČ: 61858579
ID Datové schránky: ft2cp8u
Bankovní účet: 51-3717150237/0100

Informace o koncernu

Koncern je tvořen:
Mateřskou společností:
DIBITI INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Stasinou & Boumpoulinas 3, 1060, Nicosia; Kyperská republika, IČ: HE 165515

Jejími dceřinými společnostmi:
ALEF NULA, a.s., se sídlem: Pernerova 691/42 Praha 8, 186 00; ČR
nangu.TV, a.s., se sídlem: Pernerova 691/42 Praha 8, 186 00; ČR

Dceřinými společnostmi společnosti ALEF NULA, a.s.:
Alef Distribution CZ, s.r.o., se sídlem: Pernerova 691/42 Praha 8, 186 00; ČR
Alef Distribution SK, s.r.o., se sídlem: Galvániho 17/C, Bratislava; Slovensko
Alef Distribution HU, Kft., se sídlem: Váci út 30. 3. emelet, 1132, Budapešť; Maďarsko
ALEF Distribucija d.o.o., se sídlem: Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb; Chorvatsko
ALEF Distribucija SI, d.o.o., se sídlem: Technološki park 24, 1000 Ljubljana; Slovinsko
ALEF Distribucija Adria d.o.o., se sídlem: Bulevar Mihaila Pupina 10L, 11070 Beograd; Srbsko


Rozhodnutí jediného akcionáře

Zveřejnění rozhodnutí emitenta - společnosti

ALEF NULA, a.s.
Sídlo: Praha 8, Pernerova 691/42, PSČ 186 00,
IČO: 61858579,
spisová značka B 2727 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen »společnost«)

o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií
a sdělení majetkových účtů

Společnost tímto v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen »OZ«), oznamuje, že jediný akcionář společnosti dne 7.září 2016 přijal rozhodnutí, že všech stávajících 50 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, se přeměňuje na zaknihované akcie a stanovil lhůtu tří měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií, ve které jsou vlastníci akcií povinni tyto akcie společnosti odevzdat.

Společnost v návaznosti na rozhodnutí jediného akcionáře tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby společnosti odevzdali všechny listinné akcie na jméno emitované společností (dále jen »listinné akcie«). Lhůta, ve které je akcionář povinen odevzdat listinné akcie, činí tři měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Místem pro odevzdání listinných akcií je sídlo společnosti. Akcionáři se vyzývají, aby si zřídili majetkové účty v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (bank a obchodníků s cennými papíry), jejichž seznam je uveden na www.cdcp.cz. Při odevzdání listinných akcií akcionář sdělí společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být akcie zaevidovány; pokud společnosti akcionář tento účet nesdělí, určí mu k tomu společnost dodatečnou lhůtu ne kratší než dva měsíce. Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, bude společnost postupovat ve smyslu § 531 OZ.

ALEF NULA, a.s.
představenstvo společnosti

zveřejněno v Obchodním věstníku dne 13.09.2016 pod značkou OV488770-160913