Se službou SW Repair si nemusíte dělat starosti s tím, jak odstranit softwarové chyby a jak tyto problémy omezí fungování Vaší firmy.

Naši specialisté se postarají o analýzu a odstranění softwarových poruch a o snížení vlivu na provoz Vaší podnikové sítě.

Služba SW Repair zahrnuje:

Service desk 24x7

pro nahlášení poruch – telefonicky, e-mailem nebo přes web

Výjezd technika

nebo vzdálená identifikace softwarové chyby

Zprovoznění nefunkčního softwaru

podle stupně závažnosti chyby (priority), zajistíme opravu konfigurace, instalaci softwarové záplaty apod.

Zajištění eskalace

na odbornou technickou pomoc výrobců včetně zařízení dalších kroků

Garantovaná doba zahájení řešení závady

do smluvně definované doby

Podmínkou instalace nových softwarových záplat nebo aktualizací je zakoupení standardní technické podpory výrobce, čímž získáváte nárok na stáhnutí aktuálního softwaru zprostředkovaně přes ALEF NULA

Označení SLADoba zásahu (pro P1)Dostupnost služby
Platinum 2 hodiny 24x7 / 8x5
Gold 4 hodiny 24x7 /8x5
Silver 6 hodiny 24x7 / 8x5
Enhanced NBD 8x5

Dokážeme poskytnout i SLA s dobou opravy (Fix Time) za předpokladu, že si zákazník souběžně objedná i službu Prevention nebo zajistí dostupné zálohy konfigurace softwaru. SLA, podle níž se řeší softwarové poruchy, se odvíjí od toho, jakou prioritu zákazník poruše přidělí:

P1 – Síť je naprosto nefunkční, což má kritický vliv na provoz celé firmy. Není dostupné žádné náhradní řešení.
P2 – Funkčnost sítě je snížená, což podstatně ovlivňuje provoz celé firmy. Je dostupné náhradní řešení.
P3 – Funkčnost sítě je zachována a většina důležitých funkcí není omezena, ale výkon sítě je snížen.

Poznámka:
8 x 5 = pondělí až pátek od 9:00 hod. do 17:00 hod.
24 x 7 = každý den v týdnu/24 hodin denně
NBD = do konce následujícího pracovního dne
BD = pracovní den od 9:00 hod. do 17:00 hod.