V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“ naleznete níže přehledných souhrn jednotlivých pravidel pro každý přímý i nepřímý vztah se společností ALEF.