Služby

Kromě vlastního technologického řešení nabízí ALEF také odpovídající služby, které zahrnují všechny oblasti životního cyklu sítě počínaje vyhodnocením požadavků zákazníka, návrhem vhodného řešení, jeho integrací s dalšími systémy, vlastním nasazením a nakonec jeho provozováním a další optimalizací. Kromě technických řešení dokážeme vaše projekty podpořit i finančními, logistickými a marketingovými službami.