Jestliže technologie neslouží tak, jak by měly, bývá výsledkem frustrace uživatelů, nebo může ve Vaší firmě dojít i k výpadkům tržeb či dokonce k finančním ztrátám.

Naši specialisté Vám pomohou:

  • objasnit podstatu vzniklých problémů v síti
  • simulovat potenciální problémy
  • provádět částečné změny v konfiguracích systémů
  • vyškolit Vaše IT zaměstnance

Typická služba Administrace zahrnuje:

  • realizaci požadavků na změnu softwarových parametrů v garantovaném čase
  • správu uživatelských přístupů do sítě
  • správu uživatelských přístupů do systému
  • záznam zrealizovaných úprav do provozní dokumentace zákazníka