Hyperkonvergovaná řešení v praxi

Firma Agrostroj se proto rozhodla ke kompletnímu přebudování svého datového centra. Nikoliv však tradičním přístupem formou nákupu nových serverů a úložiště, ale zaujala k problematice zcela jiný a moderní přístup – softwarově definované datové centrum typu „all in one“. Požadavkům na razantní zjednodušení centrální správy a flexibilní alokaci IT zdrojů nejvíce vyhovovalo hyperkonvergované řešení. Kokrétně se jedná o Cisco Hyperflex. Ten se tak stal základním stavebním kamenem celé podnikové infrastruktury a je nyní centrálním nástrojem pro zabezpečení veškerých činností společnosti, a to od výroby přes podpůrné systémy až po administrativu.

"Moderní datové centrum může vlastně fungovat jako e-shop, kde jediný administrátor ‚nakliká‘ výkon i kapacitu potřebné pro jednotlivé aplikace. Není již potřeba „lepit“ výkonnostní a kapacitní zdroje pokaždé, když přijde nějaký požadavek.“

Cíle

 • konsolidace datového centra a IT infrastruktury společnosti 
 • zjednodušení administrace a rychlé nasazení nových aplikací 
 • centrální správa a automatizace pro servery, úložiště a sítě 
 • vysoce dostupné a bezpečné řešení
 • úspora IT lidských zdrojů

Přínosy

 • snížení počtu fyzických serverů z 25 na 3 
 • navýšení dostupného výkonu a kapacity 
 • snadná alokace zdrojů (výpočetní výkon, úložiště atd.) 
 • centralizace správy a vysoká míra škálovatelnosti 
 • snížení personálních nároků na správu ze tří na jednoho administrátora 
 • snadné rozšiřování DC dle potřeby (výkon, kapacita).
 • úspory na napájení, chlazení a lidské zdroje

Dle názoru IT oddělení společnosti Agrostroj se společnosti podařilo vybudovat tzv. „privátní cloudové prostředí“ s téměř neomezenou flexibilitou zdrojů a možností snadno integrovat další aplikace. Díky virtualizaci zařízení a alokaci zdrojů z výkonnostního/kapacitního poolu nyní v Agrostroji zkrátili čas nutný pro nasazení nových aplikací z dní na minuty. To společnosti umožní využívat datové centrum i pro své další obchodní aktivity, ať už na českém trhu, nebo v zahraničí. Rychlost interního IT je nově chápána jako konkurenční výhoda. 

„Uvolnily se nám ruce, můžeme se věnovat strategickým úkolům a zejména výrobě a supportu uživatelů. Modernizace infrastruktury namísto údržby stávajících serverů představuje významný krok směrem kupředu. Ten rozdíl je nepopsatelný a přínos pro naši společnost jednoznačný,“ shrnul své zkušenosti s novým datovým centrem IT manažer Agrostroje, Jindřich Šustr.

článek na webu

DC Business Development Manager