Společnosti ALEF patří mezi největší dodavatele informačních technologií v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku. Specializujeme se na technologie Cisco, NetApp a Meraki, se kterými máme více než 20 let zkušeností.

Jsme tady pro vás už od roku 1994.

Proč ALEF?

 • Bohaté zkušenosti
  Jsme předním dodavatelem řešení Cisco – spolupracujeme už 24 let.
 • Kompetenční centra
  Můžete se s námi vzdělávat v České republice, na Slovensku, v Maďarsku i Rumunsku.
 • Cisco Learning Partner Specialized
  Jako jediný Cisco Learning Partner ve střední a východní Evropě máme status Cisco Learning Partner Specialized.
 • Nejsilnější tým
  Jen v České republice máme více než 50 technických specialistů na produkty a služby Cisco s certifikacemi CCNA, CCNP a CCIE.
 • Nadstandardní servisní podpora
  Jsme tady pro vás 24 hodin denně 365 dní v roce a garantujeme vám odstranění problému u klienta do 4 hodin od nahlášení poruchy.
 • Jedinečná kombinace
  Fungujeme jako distributor i partner. Máme hluboké technologické znalosti, které využíváme také při školeních v oblasti datové infrastruktury, IT bezpečnosti a hlasové komunikace.
 • Plejáda ocenění
  Získali jsme prestižní ceny Distribution Partner of the Year Cisco, Czech Distributor Award Cisco, Cisco Learning Partner a spoustu dalších.

Naši lidé

Sehraný tým lidí, kteří u nás pracují nebo s námi spolupracují, považujeme za svou nejsilnější stránku. Za 20 let se nám podařilo dát dohromady kolektiv špičkových IT odborníků, kteří se neustále vzdělávají a zdokonalují, aby vám mohli poskytovat perfektní služby.

Specialisté ALEF neovládají pouze teoretická specifika technologií, která jsou důležitá pro školení. Mají zároveň bohaté praktické zkušenosti, což jim umožňuje pohotově reagovat na jakékoliv technologické výzvy a problémy. Výsledkem je bezkonkurenční šířka i hloubka technického know-how.

Zodpovědnost vůči životnímu prostředí

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí. Přinášíme vám proto řadu možností, jak jednoduše a bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení či baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. Je na vrcholu rozhodovacího procesu – určuje, co se stane se starým nebo nefunkčním zařízením. A co vy? Recyklujete, nebo přispíváte ke zvětšení skládky s nebezpečným odpadem?

Jak se zbavit starého spotřebiče nebo baterií?

 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr – více na www.rema.cloud/sberna-mista.
 • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určená pro zpětný odběr – více na https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.
 • V případě baterií je možné objednat sběrnou nádobu do domácnosti, tzv. FamilyBox. Plná nádoba se expeduje k recyklaci zdarma pomocí služby re:Balík.
 • Při recyklaci matriálu do hmotnosti 20 kg je také možné zdarma využít re:Balík.
 • Při recyklaci matriálu nad 20 kg je možné zdarma využít službu BUĎ LÍNÝ.

Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie do kontejnerů na komunální odpad nepatří. Přečtěte si o tématu více infomací zde.

Naše vize

 • Inovovat, růst a udržet si náskok perfektním zvládnutím technologií, které dodáváme.
 • Neustále zlepšovat provozní procesy a optimalizovat je pro flexibilní práci s dodavateli.
 • Být spolehlivým partnerem pro všechny stakeholdery.
 • Kontinuálně zvyšovat přidanou hodnotu našich služeb.
 • Dlouhodobě vzdělávat a motivovat naše zaměstnance, aby i nadále tvořili jeden z nejkvalitnějších odborných týmů v ČR a zůstávali naší konkurenční výhodou.
 • Expandovat i růst organicky a bez akvizice, a to jak produktově, tak teritoriálně.

Co je ALEF NULA, tedy א0, je

Symbol א s indexem 0 je nejmenší nekonečné ordinální i kardiální číslo. Funkce ALEF nazývaná podle prvního hebrejského písmene Alef se používá v axiomatické teorii množin pro zobrazení, které ordinálnímu číslu a alpha přiřadí kardinální číslo představující a tou nejmenší nekonečnou moudrost.

א0, je

 • Limitní ordinál a limitní kardinál
 • Regulární ordinál
 • Mohutností množiny přirozených, racionálních i algebraických čísel
 • Nejmenší hodnotou funkce alef

V současné době jsou všechna tři značení pro nejmenší nekonečný ordinál (tj. אO , ω0, ω) považovaná za podstatě rovnocenná, z historických důvodů ovšem bývá zvykem používat označení אO pokud hovoříme o tomto čísle jako o čísle kardinálním, ω 0 pokud o něm hovoříme jako o čísle ordinálním, přičemž index 0 se většinou užívá tehdy, uvažujeme-li toto číslo v kontextu vyšších počátečních ordinálních čísel.

Toto označení má své historické opodstatnění. V počátcích naivní teorie množin byla ordinální a kardinální čísla chápána jako typy dobrých uspořádání, resp. mohutností množin, tedy jako odlišné objekty, které spolu nemají nic společného. Ordinální číslo w omega bylo chápáno jako typ dobrého uspořádání množiny přirozených čísel. Tj. jako typ uspořádání, které je limitou typů uspořádání konečných množin. Odtud zřejmě pochází označení w omega poslední písmenem řecké abecedy. Naopak kardinální číslo Alef 0 je nejmenším z řady typů nekonečných velikostí. Odtud pochází označení Alef 0 prvním písmenem hebrejské abecedy (největší mohutnost, mohutnost třídy všech kardinálních čísel označil Georg Cantor posledním písmenem hebrejské abecedy ת (tav)). 

Aby bylo možno se exaktním způsobem vyjadřovat o velkých množinách a nedostat se přitom do sporu (viz např. Russellův paradox), byla vynalezena axiomatická teorie množin. V ní se zavádějí kardinální čísla pro popsání velikostí (mohutností) množin a ordinální čísla pro popsání postupů, kdy po každém kroku můžeme provést krok následující a po každé (i nekonečné) množině kroků můžeme uvažovat jejich supremum (výsledek po jejich aplikaci).