Ačkoli se interní provoz a údržba IT mohou jevit v porovnání s outsourcingem jako levnější varianta, nejednou tomu bývá naopak.

Outsourcing správy IT může zahrnovat:

 • náhradu Vašeho interního týmu nebo přechod Vašich zaměstnanců k nám
 • koordinaci a řízení všech Vašich dodavatelů IT z jednoho místa
 • převod smluvních vztahů se subdodavateli na ALEF, čili poskytování všech IT služeb jediným dodavatelem pod jednou servisní smlouvou s garantovanou fixní měsíční platbou
 • odkoupení Vašeho existujícího hardwaru, jeho upgrade a pronájem ve formě služby

Úplným nebo částečným přenecháním správy Vašeho IT prostředí na naše odborníky:

 • snížíte náklady o 15 až 20 %
 • přenesete zodpovědnost za vysokou úroveň provozu IT na nás
 • uvolníte firemní finanční prostředky na jiné projekty
 • získáte vyšší odbornost a pokrytí všech technologií
 • zavedete měření a monitoring výkonu IT

Co vše nám můžete svěřit?

 • počítače a jiná koncová zařízení
 • bezpečnostní systémy
 • routery, switche, Wi-fi přístupové body a další aktivní prvky sítě
 • telefony a videosystémy
 • tiskárny a tisková zařízení
 • pokud máte zařízení, kterým se nevěnujeme, zabezpečíme externího subdodavatele