Soustavný monitoring a s ním související prevence je jednoznačně efektivnější než řešení pokročilých a rozsáhlých problémů. Monitoringem sítě umíme předejít mnoha problémům a zkrátit dobu výpadku na minimum.

Sledujeme a vyhodnocujeme zátěž síťových zařízení, dokážeme identifikovat incidenty dříve, než nastanou a vyšleme k vám servisní tým nebo zasáhneme na dálku.

 

Monitoring ALEF ve zkratce

  • Typická doba naší reakce je do 30 minut.
  • Vše sledujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Průběžná kontrola probíhá na dálku přes bezpečný VPN kanál s využitím šifrované technologie IPSec.
  • Službu zabezpečujeme pro technologie Cisco Systems, Microsoft a spoustu dalších zařízení.

Co získáte se službou Monitoring?

  • Celkovou kontrolu komunikační a systémové infrastruktury a monitoring jednotlivých komponentů a aplikací.
  • Detekci incidentů a problémů, přičemž zákazník rozhoduje o způsobu řešení.
  • Aktivní účast našich odborníků na řešení problémů.
  • Pravidelný (denní, týdenní, měsíční) reporting se sumářem zaznamenaných problémů a incidentů včetně jejich kategorizace.