Prevence bývá efektivnější než řešení případných rozsáhlých problémů.

Monitoringem sítě umíme mnohým problémům předejít nebo zkrátit dobu výpadku na minimum. Sledujeme a vyhodnocujeme zátěž síťových zařízení, díky čemuž dokážeme identifikovat incidenty dříve, než nastanou, a dokážeme zasáhnout na dálku nebo k Vám vyslat servisní tým:

  • typická doba naší reakce je do 30 minut
  • Vaši síť monitorujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • kontrola probíhá na dálku přes bezpečný VPN kanál s využitím šifrované technologie IPSec
  • monitoring zabezpečujeme pro technologie Cisco Systems a Microsoft a také pro mnohá další zařízení

Služba Monitoring zahrnuje:

  • celkovou kontrolu komunikační a systémové infrastruktury a také monitoring jednotlivých komponentů a aplikací
  • detekci incidentů, problémů zákazníka, který rozhoduje o způsobu řešení
  • aktivní účast našich odborníků na řešení problémů
  • pravidelný (denně, týdně, měsíčně) reporting se sumářem zaznamenaných problémů a incidentů včetně jejich kategorizace