Jiří Šolc

Jiří Šolc

Senior Architec

Moderní údržba pomocí digitálních nástrojů

Řízení údržby znamená její plánování, provedení a reportování směrem k dalším podnikovým procesům. Zvyšování dostupnosti a spolehlivosti výroby je možné s nasazením digitálních nástrojů, které umožní sbírat a vyhodnocovat v reálném čase data a tím včas identifikovat příčiny a předcházet neplánovaným výpadkům ve výrobě. Spolu s aplikací Digital Workstation dostupné i na mobilních zařízeních máte všechny potřebné informace vždy po ruce.

V rámci řízení údržby se v průmyslu setkáváme s pojmy reaktivní, stavové, pravidelné nebo prediktivní údržby. Čím dále se dostáváme na pomyslné pyramidě směrem k prediktivní údržbě, tím nám rapidně roste OEE, protože výroba netrpí neplánovanými prostoji. Za vším je potřeba hledat data a jejich analytiku, čili sběr, zpracování a vyhodnocování. Aby byl sběr dat možný, je potřeba zapojit stroje ve výrobních linkách do průmyslové sítě.

Co sbíráme? Kromě množství a rychlosti produkce je možné sledovat reálné vytížení stroje, zvuky, vibrace, teplotu nebo mechanické namáhání. Sbíráme všechno z celého podniku, vyhneme se silům, protože jinak přicházíme o benefity, díky kterým včas identifikujeme epidemii všech strojů atd.

S nasazením nástrojů pro řízení je možné získat v reálném čase na shop-floor všechny potřebné informace a jednotliví seřizovači a údržbáři si informace nosí v kapse, přímo v mobilní aplikaci.

Rádi bychom Vám představili ucelený systém dostupných nástrojů, které můžete využít i ve Vaší společnosti. ALEF propozice sestává z následujících řešení:

 • Zabezpečené připojení strojů a řídících jednotek do průmyslové sítě
 • Připojení externí senzoriky pro vyčítání dat
 • Integrace standardů Profinet a Profibus
 • Systém lokálních alarmů pro okamžitou notifikaci ve výrobě
 • Sběr dat ze strojů, řídících PLC jednotek nebo externích senzorů
 • Normalizace dat do unifikované podoby pro následnou analýzu
 • Monitoring stavu a výkonu zařízení
 • Systém alarmů a následných reakcí (mezní hodnoty, stavy, historie)
 • Plánování údržby – pravidelný servis, manuální vstupy,
  minulá nedokončená údržba, časosběr aktivit
 • Provádění údržby – pracovní postupy a checklisty, znalostní báze,
  dokumentace, eskalace a kontakty
 • Řízení údržby – reporting strojů, pracovníků údržby
  a požadavků k řešení, výstupy a hodnocení
 • Mobilní nástroje pro pracovníky údržby i vedoucí výroby
 • Pokročilá datová analytika
 • Machine Learning pro rychlejší adaptaci systému na základě dat
 • Propojení do dalších podnikových aplikací
  • APS (pokročilé plánování výroby)
  • MES (řízení výroby, sledování OEE a rychlosti výroby)
  • Quality Management (řízení kvality)
  • ERP (plánování a řízení zdrojů pro výrobu, ekonomika výroby)
  • BI (manažerský reporting)

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: