Aktuality

Produkt
Aktuality
 

Technologie


Zrušit filtr

Identity Bridge

V posledních letech často slýcháme o využití uživatelské identity (nejen) ve firewallech. A to ze všech stran. A ano, můžeme z praxe říct, že zájem o integraci nově i dříve implementovaných bezpečnostních technologií do podnikových identity databází je vysoký. Proč tomu tak je? V případě identity firewallů totiž získáte vyšší přehlednost v nastavených bezpečnostních politikách a významně se Vám zjednoduší správa celého ekosystému. Můžete také eliminovat některé výzvy spojené se segmentací uživatelů.

Identity Bridge

In the past few years, we have often heard about the use of user identity (not only) in firewalls. And yes, we can say from experience that the interest in integrating newly and previously implemented security technologies into enterprise identity databases is high. Why is this so? Because in the case of identity firewalls, you get greater visibility into the security policies you set up and the management of the entire ecosystem is significantly simplified. You can also eliminate some of the challenges of user segmentation.

e-Gov Cloud v České republice a AWS Discovery Day pro státní správu

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se koná ve čtvrtek 30. září od 8.45.
Můžete přijít buď osobně nebo se připojit online. Těšíme se na Vás. 

ALEF je hrdý koproducent filmu Zátopek

Výjimečnost. Vytrvalost. Síla.

„Máme velkou radost z toho, že můžeme pomoci na svět filmu o jednom z největších sportovců na světě a připomenout neuvěřitelný životní příběh. Jeho tvrdohlavost, vytrvalost a jedinečnost je nám velmi blízká.“ Pavel Kunert, Group Marketing Manager

ALEF StreamShield

The ALEF StreamShield service allows medium-sized organisations employing between 50 and 100 workers to create a local data network in their office, connect it securely to the Internet, and make professional videoconferencing communications with above-standard high-level security of the entire network, video calls and end user devices. All this without initial investment.

ALEF WaveShield

The ALEF WaveShield service enables smaller organizations with up to 50 employees to create a local data network in their office, its secure connection to the Internet and an above-standard high level of security of the entire network and end users' devices. All this without initial investment.

ALEF OctoShield

The main purpose of the ALEF OctoShield service is to provide a higher security standard for end devices connected to your network or connecting to the Internet from any location. Using our service, you will be protected from a vast majority of malicious software used by the attackers for engaging in cyber-attacks.

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

Autor: Roman Tomášek

Známým systémem pro sledování toků v síti je řešení společnosti Flowmon. V základu se toto řešení používá pro monitorování datových toků v síti a k řešení problémů s touto komunikací. Při použití Flowmon sond se viditelnost do komunikace dostává až na úroveň aplikací. Kromě tohoto základního monitoringu a nástroje na řešení problémů má Flowmon také rozšiřující moduly.