Obratový limit pro Microsoft CSP partnery

Od 1. dubna 2024 musí CSP partner zrealizovat roční obrat minimálně 1000 USD, obrat se kalkuluje za 12 měsíců od data výročí vstupu partnera do CSP programu. Do obratu se počítají i trvalé licence.

Microsoft bude posílat předem notifikace partnerům, kteří nesplňují tuto podmínku. Při nesplnění minimálního obratu vyřadí Microsoft partnera z CSP programu na období 1 roku.

Požadavek se nebude vztahovat na nové partnery, kteří vstoupili do programu po 1. dubnu 2023.

Revenue requirement for CSP indirect resellers in Partner Center - Partner Center | Microsoft Learn