Školení Digitalizace firemních procesů v průmyslu

ALEF TRN

Zajímá vás, jaké jsou možnosti při aplikaci nástrojů Průmyslu 4.0? Rádi byste se setkali s praktickými ukázkami, které vám pomohou být konkurenceschopnější? Přihlaste se na školení Digitalizace firemních procesů v průmyslu!

Školení se koná 18. září 2019 na adrese Pernerova 42, Praha 8 - Karlín.

Registrace

Co se na školení dozvíte?

 • Na konkrétních příkladech z průmyslových společností si ukážeme možnosti digitalizace firemních procesů v oblasti výroby, logistiky, nákupu, vývoje i obchodu a marketingu z automobilového, obalového, elektrotechnického, strojního a dalších odvětví,
 • společné řešení zadaných úloh a navržení postupu digitalizace na dvou cvičných příkladech, práce v týmech s asistencí lektora, a to v dopolední a poté i odpolední části programu,
 • projdeme si možnosti, jak identifikovat potenciály a příležitosti pro nasazení nástrojů 4.0 dle konkrétních typů firem i oborů, ve kterých dané společnosti podnikají,
 • ukázka možností nástrojů Průmyslu 4.0 na příkladech z praxe; podíváme se na postup digitalizace výrobního procesu, aplikace senzoriky na oblasti, které nejsou stávající technologií či sběrem dat pokryty, vizualizace takto získaných informací, ukážeme si přiklad softwarové integrace dvou procesů a co přesně znamená, jak může vypadat digitální průvodka, nasazení optických systémů s rozpoznáváním obrazu v oblasti kvality atd.,
 • v druhé části dne pak diskuse o tom jak uvést strategii v oblasti digitalizace do celkové harmonie s business strategií společnosti.

Proč se školení zúčastnit?

 • Potřebujete posunout řešení problémů ve vašich procesech a oceníte náhled zkušeného ale nezaujatého odborníka.
 • Chcete vědět, jak stejné problémy řeší společnosti jiného typu.
 • Chcete vědět, zda je váš problém řešitelný a řešení má návratnost.
 • Nechcete jen poslouchat, ale chcete se i zapojit do školení.

Lektor: Filip Plevač

Filip působil 7 let jako úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, která získala řadu ocenění v oblasti vědy a výzkumu, ekonomiky a lidských zdrojů. Firma kompletně zdigitalizovala v letech 2010-2013 procesy výroby, kvality, technologie,... Výsledkem jeho působení bylo navýšení zisku v řádu stovek procent, tržeb v řádu desítek procent. Je absolventem VUT Brno fa strojní, oboru manažer výrobních strojů, systémů a robotiky a prošel i MBA studiem na Nottingham Trent University. V aktuální době se věnuje vzdělávání v oblasti digitalizace, robotizace a nástrojů Průmyslu 4.0 a v těchto oblastech se jako konzultant i podílí na implementaci těchto nástrojů do praxe průmyslových podniků.

Filip Plevač

Cena školení činí 6.800,- Kč


Registrace

 

Reference z workshopu na téma digitalizace

 • „Doufám, že se opět naskytne nějaká příležitost k setkání či nějaký pěkný seminář. S kolegy se nám workshop velmi zamlouval.“
 • „Mám z workshopu velmi pozitivní dojem a určitě akci rádi zopakujeme."
 • „Děkuji za informaci, již jsem ji přeposlal na HR manažera pana Čecha, protože můj návrh – uspořádat workshop pro kolegy z vedení – padl na úrodnou půdu."