Microsoft zvyšuje ceny cloudových služeb od 1. dubna 2023

V rámci sladění globálních cen cloudových produktů zvyšuje společnost Microsoft ceny těchto produktů v EUR od 1. dubna 2023 o 11% .
Tato změna neovlivní sjednaná předplatná po dobu jejich závazku, nové ceny budou platné až v okamžiku obnovy závazku.
Změna se netýká trvalých licencí, služby Azure již nyní vychází z cen v amerických dolarech.  
Microsoft dále oznámil, že ceny v lokálních měnách bude aktualizovat 2x ročně s ohledem na vývoj jejich kurzu k americkému dolaru (USD).

Více info ZDE