Migrace z legacy do NCE modelu

Od 11. ledna 2024 spustí Microsoft automatickou migraci legacy předplatných do modelu NCE pro komerční zákazníky.Přechod na NCE provede Microsoft ke konci současného závazku legacy předplatného. Zrušená legacy předplatná nebudou převedena, aktivní předplatná, která nebudou převedena v rámci migrace provedené Microsoftem budou ukončena nebo zmigrována později.

https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/migrate-subscriptions-to-new-commerce#microsoft-led-migration