"Let's talk about OSSTMM"

Již 14.12.2017 bude Pete Herzog, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti ISECOM, v rámci BrightTalkového webináře hovořit o metodice bezpečnostního testování OSSTMM.

Webinář o metodike OSSTMM

Hlavním cílem vydání metodiky OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) v roce 2000 bylo zlepšení realizace bezpečnostního testování ve firmách. Dnes je OSSTMM široce využíván jako metodologie pro penetrační testování po celém světě a nabízí standardní přístup k provádění testů bezpečnosti.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti ISECOM, Pete Herzog, bude prostřednictvím bezplatného BrightTalkového webináře odpovídat na klíčové otázky a poskytne objasnění OSSTMM pro CTO, CISO, CIO, bezpečnostní inženýry, analytiky a všechny další zainteresované osoby v oblasti testování bezpečnosti.

V případe zájmu se neváhejte registrovat a zapojit se do diskuze.

Akreditovaný školící partner ISECOMu

Kvůli rozšíření znalosti z oblasti  IT bezpečnosti, vytvořila společnost ISECOM 5 typů školení: OPST, OPSA, OWSE, CTA a OPSE.

Alef Nula a.s. je jediným akreditovaným školícím partnerem v České republice, který může nabídnout školení OPST (Professional Security Tester) a OPSA (Professional Security Analyst) a provede Vás metodikou OSSTMM.