Jak splnit Standard konektivity škol

V průběhu roku 2016 byly v rámci IROP vyhlášeny výzvy č. 32 a č. 33 pro střední a vyšší odborné školy a výzvy č. 46 a č. 47 pro základní školy. Pokud patříte k těm, kteří prošli celým procesem od vyhodnocení podmínek a parametrů výzvy přes sestavení projektové dokumentace až k podání žádosti o dotaci, jistě víte, že součástí těchto výzev byla také možnost zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Internet je dnes jednou ze základních infrastruktur podporující rozvoj celé společnosti a výjimkou není ani oblast vzdělávání. Kvalitní škola by proto měla mít kvalitní připojení k internetu. To je také důvod, proč byl v rámci této investiční aktivity tvůrci dotačních titulů vydefinován tzv. Standard konektivity škol. Pro většinu škol, které se rozhodly splnit uvedený standard, však nejde zrovna o nejjednodušší disciplínu.

Cílem standardu je dosáhnout vysoké technické úrovně vybavení školy ICT technologiemi tak, aby pořízená výbava přetrvala celé 5leté období nutné udržitelnosti projektu, a nejen to. Musí také dobře sloužit z hlediska bezpečnosti práce studentů a žáků s internetem v hodinách i v případě, že škola umožní jeho využití také pro volnočasové aktivity. Ať už jste se rozhodli pro obnovu či vybudování nové LAN sítě či Wifi sítě, vždy je třeba uvedený standard plnit.

Jestli jste uvedený dotační projekt zadali včetně konektivity a čeká vás rozhodnutí, jakou technologickou výbavu je nejvhodnější zajistit, zde je několik rad, na co si dát pozor a co pohlídat po schválení dotace i ve fázi realizace.

  1. Dohlédněte na to, aby vám byla poskytnuta dostatečná záruka na uvedené technologie tak, aby pokryla minimálně udržitelnost projektu. Odpadnou pak starosti s tím, jaké budou náklady na provoz technologie po skončení projektu a zda nebude nutné technologie záhy inovovat, tentokrát však již z vlastních prostředků.

  2. Poraďte se s budoucím správcem sítě či vaším ICT koordinátorem, jaká technologie nejlépe vyhovuje jeho pracovnímu vytížení, zdali je např. denně přítomen ve škole nebo potřebuje síť monitorovat a konfigurovat na dálku prostřednictvím cloudu. Zda chce využívat jednotné monitorovací i konfigurační prostředí a grafické ovládací rozhraní nebo preferuje jiný přístup.

  3. Zajistěte si, abyste do konce hodnotícího období byli vybaveni dostatečnou konektivitou do internetu a v případě SŠ a VOŠ také aby bylo dodrženo prohlášení ISP o propagaci přidělených IP adres do projektu FENIX. Rovněž musí být přiděleny IPv4 i IPv6 IP adresy.

  4. Další důležitá věc je nutnost monitorovat a logovat internetový i vnitřní provoz školy tak, aby bylo možné například dohledat, které zařízení škodilo v síti Internet. Na to jsou vhodné nástroje typu Netflow statistiky. Váš projekt by měl obsahovat uvedený nástroj včetně dostatečného prostoru k ukládání záznamů, a to minimálně na 2 měsíce. Netflow statistiky si můžete představit jako výpis telefonních hovorů, kdy víme, kdo volal, kam volal, jak dlouho volal, ale neznáme obsah hovoru.

  5. Samostatnou kapitolou standardu je také Identity management (správa identit). Ta říká, že každý uživatel školní sítě by měl mít svoje unikátní přihlašovací údaje, jako je jméno a heslo. Pamatovat si jméno a heslo u dětí hlavně na prvním stupni nejspíš nebude nejlehčí a učitelé zajisté nechtějí strávit celou hodinu obnovováním hesel místo toho, aby probírali novou látku zajímavě a pomocí internetových zdrojů. Nicméně i na takové věci již dnešní technologie myslí a dítě může např. na celý rok na jeho tabletu zautorizovat rodič v klidu domova. Navíc taková technologie může fungovat jako prodloužený rodičovský zámek i do školního prostředí.

  6. Součástí standardu konektivity škol je potřeba provést tzv. Site Survey v případě, kdy se škola vybavuje wifi sítí. Site Survey znamená to, že odborný garant wifi sítě dorazí do prostoru školy se stejnými přístupovými body pro wifi, jako jsou ty, které tam mají být nainstalovány. Je provedeno odborné měření a garant určí nejvhodnější rozmístění jednotlivých bodů tak, aby optimálně vykrývaly prostor školy a pomohly rovnoměrně rozložit internetový provoz školy. Takový technik by se měl ptát, které třídy jsou odborné a kde se souběžně pracuje na všech počítačích vedle sebe a podle toho bude kapacitu sítě upravovat, aby odpovídala potřebám školy.

Pokud se vám tato problematika zdá komplikovaná, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří vám s realizací a splněním požadavků standardu konektivity pomohou.

Hana Balášová,

Business Development Manager Mobility