Aktuality

Produkt

Aktuality
 

Technologie


Zrušit filtr

ALEF KNOWLEDGE DAY/AUTUMN

Dear customers and business partners,

it is our pleasure to share a detailed plan for the upcoming ALEF KNOWLEDGE DAY 2022 conference with you.

The conference will focus on the world of IT training and certifications and will include updates from multiple

professional trainers and technical specialists.

Attendees will be able to learn about changes and trends in Cloud and Enterprise Architecture.

 

About more information you will be informed soon.

Save the date in your calendar!

 

When:                15.11.2022, 9:30 – 12:00 CET

Where:               online (Cisco Webex), English language

AWS Discovery Day - Bezplatná konference

Cílem online konference „AWS Discovery Day“, určené business leaderům a IT odborníkům ve veřejné správě, je poskytnout účastníkům tříhodinovou exkurzi do základních služeb AWS, principů využití, bezpečnosti a compliance cloudu od poskytovatele Amazon Web Services.

Na této konferenci určené business leaderům a IT odborníkům ve veřejné správě se nejprve v její první části dozvíte o rámci e-Goverment Cloudu a aktuální metodice Ministerstva vnitra, a to včetně možných realizačních postupů při nákupu služeb veřejného cloudu, resp. o benefitech, které taková řešení přináší. 

Pro první část, zaměřenou na e-GOV Cloud rámec se podařilo získat jednoho z nejpovolanějších expertů - Adama Kučínského - ředitele odboru regulace z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který bude reprezentovat postoje regulatorních orgánů k problematice cloudu ve veřejné správě. Dalším lákadlem pro Vás můžou být hosté z AWS. Kdo by Vás mohl lépe zasvětit do světa AWS, než právě oni!

V navazujícím workshopu získáte zdarma - formou školení přístup na tzv. „AWS Discovery Day“, jehož cílem je poskytnout účastníkům tříhodinovou exkurzi do základních služeb AWS, principů využití, bezpečnosti a compliance cloudu od poskytovatele Amazon Web Services.

Kdy: 19.9.2022
Forma: online (Cisco Webex)

VÍCE INFORMACÍ A REGISTRACE ZDE

Identity Bridge

V posledních letech často slýcháme o využití uživatelské identity (nejen) ve firewallech. A to ze všech stran. A ano, můžeme z praxe říct, že zájem o integraci nově i dříve implementovaných bezpečnostních technologií do podnikových identity databází je vysoký. Proč tomu tak je? V případě identity firewallů totiž získáte vyšší přehlednost v nastavených bezpečnostních politikách a významně se Vám zjednoduší správa celého ekosystému. Můžete také eliminovat některé výzvy spojené se segmentací uživatelů.

Identity Bridge

In the past few years, we have often heard about the use of user identity (not only) in firewalls. And yes, we can say from experience that the interest in integrating newly and previously implemented security technologies into enterprise identity databases is high. Why is this so? Because in the case of identity firewalls, you get greater visibility into the security policies you set up and the management of the entire ecosystem is significantly simplified. You can also eliminate some of the challenges of user segmentation.

e-Gov Cloud v České republice a AWS Discovery Day pro státní správu

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se koná ve čtvrtek 30. září od 8.45.
Můžete přijít buď osobně nebo se připojit online. Těšíme se na Vás. 

ALEF StreamShield

The ALEF StreamShield service allows medium-sized organisations employing between 50 and 100 workers to create a local data network in their office, connect it securely to the Internet, and make professional videoconferencing communications with above-standard high-level security of the entire network, video calls and end user devices. All this without initial investment.