Technická bezpečnost

Návrh, implementace, správa a podpora technických bezpečnostních opatření musí vždy vycházet z organizačních opatření. 

Respektujeme cíle vytyčené organizačními opatřeními a stanovujeme měřitelné hodnoty přínosu.
Kvalita implementace, správy a podpory technických opatření je závislá:

 • na kvalitě lidských zdrojů a know-how, 
 • na stavu ISMS, 

tedy v obou případech na organizačních opatřeních, které mají tyto oblasti řešit.
Technická opatření tvoří ekosystém technických nástrojů, mezi které patří zejména:

 • Prostředky fyzické bezpečnosti;
 • Ochrana integrity sítě;
 • Řízení autentizačních údajů a přístupu;
 • Ochrana proti škodlivému kódu;
 • Detekce bezpečnostních událostí;
 • Sběr událostí, archivace a vyhodnocování bezpečnostních událostí a incidentů;
 • Ochrana SW kódu;
 • Řízení kryptografické ochrany;
 • Implementace technických prostředků pro naplnění plánu kontinuity.

Pro limity výběru technických nástrojů slouží katalog bezpečnostních technických opatření, který vytváříme za účelem ujasnění si schopnosti vzájemné integrace do technického ekosystému. V příloze č. 1 tohoto dokumentu je k nahlédnutí ALEF Technology Solutions portfolio, které je zároveň katalogem bezpečnostních technických opatření pro vlastní potřebu ALEF NULA.