Service Provider

Service Provider sítě neboli sítě poskytovatelů služeb (což zdaleka není jen Internet) bývají převážně postaveny na produktech společnosti Cisco Systems. Donedávna byly základními stavebními kameny Service Provider sítí specializovaná zařízení s hlavním důrazem na spolehlivost a vysokou propustnost, často na i úkor flexibility požadované u zařízení pro podnikové sítě či menší zákazníky. S rostoucím tlakem na rychlou adaptaci zákaznických požadavků a jednodušší správu se sítě poskytovatelů služeb nově rozrůstají o výhody řešení SDN (Software-Defined Networking) a také o podporu virtualizace NFV (Network Function Virtualization).

Poskytovaná řešení Service Provider sítí

SP Infrastructure

Zahrnuje zejména řešení a produkty od Access a Aggregation směrovačů a přepínačů přes Core a Edge směrovače až po optické DWDM sítě.

 

SP Cloud

Vytvoření Cloudu je nutností pro rychlý rozvoj a flexibilní provoz interních i externích aplikací a profesionálních služeb.

 

SP Mobile Internet

Řešení integrující bezdrátové přístupové technologie, jako jsou např. 2G, 3G, LTE a Wi-Fi, do multi-vendor, multi-generational RAN (Radio Access Networks) přístupových až páteřních sítí s využitím Cloud zdrojů SP.

 

SP Video

Cisco řešení celosvětově připojuje přes 300 milionů domácích TV.

 

SP Security

Bezpečnost v rozšiřujících se Wired, Wireless, Video, IoT/IoE a Cloud sítích je velká výzva jak pro zákazníka, tak pro výrobce i integrátora. Správné sladění požadavků různých zákazníků a prostředků Service Providera (jako např. ASA firewaly, Next-Generation IPS, Web a E-mail sondy s Malware Protection a Identity službami) je nikdy nekončící a stále se rozvíjející proces.