Industriální IoT & podpora průmyslu 4.0

S nárůstem digitalizace ve všech oblastech našeho života dochází k zásadním změnám také v průmyslových, potažmo výrobních společnostech. Rostoucí nároky nastupujících generací s kupní silou mění zažité způsoby výběru produktů a představy o fungování věcí či služeb. I samotný provoz výroby se musí podřídit neustále se zvyšujícím požadavkům na rychlost a přesnost produkce, efektivitu jednotlivých procesů i na tempo uvádění nových produktů na trh. Industriální IoT (Internet of Things neboli internet věcí) jde naštěstí tomuto pokroku vstříc a se spoustou věcí nám dokáže pomoci.

Industriální IoT & podpora průmyslu 4.0

Cílem digitalizačního auditu je objasnění stávající situace, definování potenciálu ke zlepšení a vytyčení cesty, která k tomu ideálnímu nastavení vede. Co je třeba udělat?

 • Identifikovat místa, která dosud nejsou na digitalizaci připravená.
 • Zmapovat způsoby digitalizace ve vztahu k potenciální investici, kterou je třeba vynaložit.
 • Zhodnotit jednotlivé varianty z pohledu jejich celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCO) a návratností (ROI).

Nedílnou součástí auditu je i dopadová analýza (Business Impact analýza), jejíž úkolem je zhodnotit plánované dopady či předpoklady ve změnových aktivitách. Můžete se tak rozhodnout, jakou cestu digitalizace zvolit, v jakém čase a tempu a jak ji zapojit do dalších procesních změn.

V rámci služby digitalizačního auditu s vámi podrobně projdeme vaše výrobní a logistické procesy, nasazenou infrastrukturu, HW, SW, aplikace (dopad nedostupnosti) i senzoriku a to jak na úrovni IT, tak na úrovni ICS (úroveň řídicích systémů). Analyzujeme také propojení mezi jednotlivými systémy a hodnocení vyčítání a dostupnosti dat, která jsou nezbytná pro podložené rozhodování v rámci digitalizovaného podniku. Budete tak moci nově pracovat nejen s fyzickým produktem či konkrétním procesem, ale také s jeho digitálním protějškem, tedy v jazyce RAMI I4.0 komponentu.

Průmysl 4.0 – provozní inteligence

V oblasti provozní inteligence a její podpory v průmyslu nabízíme nástroje, které vám pomohou se zajištěním například těchto funkčních kroků:

 • Zvyšování zdraví assetů a jejich dostupnosti (Condition Monitoring).
 • Zjišťování metrik provozu výrobních assetů v reálném čase (vyčítání strojů a analýza dat).
 • Zdroj dat pro optimalizaci procesů.
 • Zjišťování kořenové příčiny některých procesních malfunkcí (korelace dat).
 • Zvyšování kvality produkce (provozní vhled).
 • Zlepšování energetické efektivity.
 • Prediktivní analytiky pro průmyslový provoz (prediktivní údržba, predikce provozních změn pomocí machine learning nástrojů).
 • Bezpečný provoz ICS (řídících) systémů.

Zaujaly vás naše služby v oblasti IoT nebo průmyslu 4.0?