SMARTCARE PLUS pro Cisco

SMARTCARE PLUS je balíček proaktivních služeb technické podpory pro Cisco zařízení v síti zákazníka. Tyto služby pro vás zajišťuje ALEF NULA s využitím nástrojů a služeb Cisco Systems pro inventory management, security management a monitoring.

Co získáte se SMARTCARE PLUS?

  • Zřízení přístupu na specializovaný Cisco portál s údaji o stavu všech Cisco zařízení ve vaší síti.
  • Automatické zálohování konfigurací IOS.
  • Získání aktualizovaných verzí provozovaného SW.
  • Zasílání automatických upozornění na bezpečnostní hrozby provozovaného SW.
  • Online evidenci servisních smluv pro Cisco zařízení.
  • Výměnu vadného HW za nový s negarantovanou dobou opravy (Fix Time) 8 x 5 x NBD nebo 24 x 7 x 4.
  • Pravidelnou analýzu stavu sítě a vypracování doporučení k jejím úpravám. Analýza a doporučení budou zpracované dedikovaným specialistou ALEF NULA v českém jazyce v periodě 1x měsíčně nebo 1x za tři měsíce. Součástí analýzy je i okamžitá komerční nabídka na odstranění zjištěných problémů v síti experty ALEF NULA.
  • Administrativní podporu při registraci nových TAC tiketů a při výměně HW za nový.
  • Podporu při komunikaci s Cisco TAC při lokalizaci závad v síti.