SMARTCARE PLUS pro Cisco

SMARTCARE PLUS je balíček proaktivních služeb technické podpory pro Cisco zařízení v síti zákazníka, které zajišťuje ALEF NULA s využitím nástrojů a služeb Cisco Systems pro inventory management, security management a monitoring. 

V rámci této služby je zajištěno:

  • zřízení přístupu zákazníka na specializovaný Cisco portál s online údaji o stavu všech Cisco zařízení v jeho síti 
  • automatické zálohování konfigurací IOS
  • získání aktualizovaných verzí provozovaného SW
  • zasílání automatických upozornění na bezpečnostní hrozby provozovaného SW
  • on-line evidenci servisních smluv na Cisco zařízení
  • pravidelnou analýzu stavu sítě a vypracování doporučení k jejím úpravám, přičemž analýza a doporučení budou zpracované dedikovaným specialistou ALEF NULA v českém jazyce v periodě 1 x měsíčně nebo 1 x kvartálně
  • součástí analýzy je i okamžitá komerční nabídka na odstranění zjištěných problémů v síti experty ALEF NULA
  • výměnu vadného HW za nový s negarantovanou Dobou opravy (Fix Time) 8x5xNBD nebo 24x7x4
  • administrativní podporu zákazníka při registraci nových TAC tiketů a při výměně HW za nový 
  • podporu zákazníka při komunikaci se Cisco TAC při lokalizaci závad v síti