S rozvojem digitalizace v mnoha oblastech podnikání nezůstávají stranou ani obce a města a stávají se tzv. smart cities, chytrými městy. Využívají především nástroje Internetu věcí (IoT), jako je například přístupná senzorika, komunikační sítě pro efektivní a levné zasílání získaných informací k analýze nebo práce s daty a řízením systémů na základě jejich vyhodnocení.

Z bohatých možností rozvoje chytrých měst vám ALEF NULA především služby a produkty v oblasti tzv. chytrého osvětlení. K této volbě našeho primárního zaměření nás dovedly reálné zkušenosti s tím, že osvětlení patří mezi základní infrastrukturní potřeby města. Veřejné osvětlení je na cestě ke standardizaci a zefektivnění jak z hlediska volby světelného zdroje, tak i z pohledu optimálních scénářů osvětlenosti. Městská světelná infrastruktura se také osvědčuje jako spolehlivý nosič dalších prvků, jako například reklamní plochy a místní rozhlas. Systém stožárů je však možné využít také pro další aplikace.

Základní funkce chytrého osvětlení

 • Standardizace osvětlení a změna světelného zdroje na nové LED osvětlení.
 • Optimalizace barvy osvětlení a ochrana před modrým světlem.
 • Světelný kalendář.
 • Tlumení osvětlení v časech menšího provozu v ulicích či při konání kulturních akcí.
 • Pasportizace veřejného osvětlení a mapový náhled.
 • Dispečink veřejného osvětlení pro vzdálenou správu a monitoring.
 • Kontrola spotřeby elektrické energie osvětlovací soustavou či jednotlivým světelným bodem.

Doplňkové funkce chytrého osvětlení

 • Sběr a vyhodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostoru i uvnitř budov.
 • Meteorologické funkce.
 • Obecní WiFi pro potřeby občanů a turistů (na exponovaných místech, u dopravních uzlů, turistických atrakcích apod.).
 • Optimalizace parkovacích služeb.
 • Zjišťování hustoty dopravních toků v průběhu dne pro další plánování.
 • Marketingová platforma pro propagování lokálních provozoven.
 • Turistická aplikace a navigace.
 • Datová infrastruktura pro další IoT mobiliář (odpadkové koše, digitální reklamní nosiče, vodoměry a plynoměry v městských budovách apod.).
 • Možnost integrace nabíjecí stanice pro elektrokola či elektromobily.
 • Krizová komunikace (SOS tlačítka pro seniory či jiné ohrožené skupiny obyvatel, navádění složek IZS na místa autonehod).