Senior Systems Engineer LAN/SAN

Náplň práce:

 • Presales tj. prezentace pro zákazníky, vytváření návrhu řešení a specifikací pro obchodní oddělení, vytváření technických části odpovědí na poptávky zákazníků a to ve všech technologických oblastech, za které je kandidát zodpovědný (routing/switching LAN, SAN)
 • Implementace tj. být součástí projektového týmu se zodpovědností za instalace/implementace/konfigurace
 • Školení tj. stát se certifikovaným instruktorem a být schopen školit kurzy s tématikou Cisco Nexus portfolio, Cisco MDS portfolio, NXOS, FC, FCoE, vPC, Fabricpath, OTV
 • Support tj. troubleshooting a řešení trouble ticketů v příslušných oblastech, provádění analýzy logů a profylaxí u zákazníků

Očekáváme:

 • Obecné znalosti v oblasti síťových technologií (TCP/IP stack)
 • Velmi dobrá znalost síťových technologií výrobce CISCO SYSTEMS na úrovni CCNP (certifikace CCNP výhodou
 • Praktické zkušenosti s instalací a provozem přepínačů a směrovačů výrobce CISCO SYSTEMS
 • Výhodou - Zkušenosti s presales v daných technologiích
 • Výhodou - znalost produktů společnosti CISCO SYSTEMS v oblasti datových center – Nexus 1000v/2000/3000/5000/7000/9000, MDS 9148S, 9222i/9250i, 9500/9700
 • Výhodou – znalost protokolů a technologií společnosti CISCO SYSTEMS v oblasti datových center - NXOS, vPC, FEX, Fabricpath, OTV, FC, FCoE, iSCSI, FCIP, VSAN, IVR
 • Ochota stát se certifikovaným školitelem, prezentovat a školit a to v českém i anglickém jazyce
 • Angličtina na velmi pokročilé úrovni – schopnost prezentace v anglickém jazyce
 • Komunikativní, kreativní
 • Pozitivní přístup k práci i životu

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • Alef Distribution, s.r.o..
 • Alnair, a.s.
 • Alef Nula, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.