Senior System Engineer DC (virtualizace, servery, storage)

Náplň práce:

 • Jedná se o technickou pozici. Uchazeč se stane členem Datacenter teamu se specializací na servery (minimálně Cisco UCS), virtualizaci (minimálně VMware) a storage (minimálně Netapp).
 • V datových centrech se setkáváme s řadou různých oblastí a technologií – Aplikace, operační systémy, virtualizace, servery, LAN sítě, SAN sítě, diskové úložiště, bezpečnostní produkty, load balancery a řada dalších. 
 • Do našeho datacentrového teamu hledáme kandidáta, který by byl specializován minimálně na následující oblasti – storage a zálohování, servery a řešení pro virtualizaci serverů, operační systémy a aplikace na úrovni potřebné pro návrh řešení pro zákazníky. 
 • Znalosti v ostatních oblastech (především síťových technologií LAN (ethernet, TCP/IP) a SAN (FC, FCoE)) stejně jako všeobecný přehled o ostatních technologiích v datových centrech – jsou žádoucí a očekávány, ale kandidát nebude primárně odpovědný za tyto oblasti.

V daných technologických oblastech bude kandidát v našem týmu zodpovědný za:

 • Presales tj. prezentace pro zákazníky, vytváření návrhu řešení a specifikací pro obchodní oddělení, vytváření technických části odpovědí na poptávky zákazníků a to ve všech technologických oblastech, za které je kandidát zodpovědný (storage – především produkty Netapp, servery - především Cisco UCS portfolio, virtualizace – především produkty VMware)
 • Implementace tj. být součástí projektového týmu se zodpovědností za instalace/implementace diskových polí včetně zálohování, serverů včetně instalace SW pro virtualizaci a případně souvisejících technologií
 • Školení tj. stát se instruktorem a být schopen školit kurzy ve výše uvedených technologiích 
 • Support tj. troubleshooting a řešení trouble ticketů

Očekáváme:

 • Velmi dobrá znalost serverových produktů a technologií alespoň jednoho z hlavních výrobců (CISCO, HP, IBM, DELL). Znalost Cisco UCS velkou výhodou, v opačném případě ochota naučit se v krátkém čase serverové portfolio Cisco UCS.
 • Velmi dobrá znalost produktů pro virtualizaci serverů – minimálně produktů od společnosti VMware, znalost produktů ostatních výrobců výhodou
 • Výhodou je znalost a zkušenost se systémy pro ukládání a zálohování dat od jakéhokoliv výrobce a ochota naučit produktové portfolio Netapp a složit certifikované zkoušky
 • Znalost produktů společnosti Cisco Systems velkou výhodou
 • Praktické zkušenosti s instalací, provozem v daných technologiích
 • Zkušenosti s presales v daných technologiích výhodou

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 1 roku od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • Alef Distribution, s.r.o..
 • Alnair, a.s.
 • Alef Nula, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.