Managed Services

Program služeb technické podpory ALEF NULA nazvaný OneCare je určen všem firmám, pro něž je IT v podnikání důležité, a proto potřebují jeho bezchybnou funkčnost

OneCare přináší následující výhody:

  • zbaví Vás nákladů na vlastní odborníky, do kterých je nutné neustále investovat, aby udrželi krok s technologickým vývojem,
  • umožní Vám nasazovat do Vašich IT systémů nové funkce, a to rychle a bez velkých rizik,
  • změní investiční náklady za nákup IT na provozní náklady a zlepší tak firemní cash-flow.

OneCare přesahuje svým rozsahem a mírou proaktivity standardní servisní služby, které poskytují dodavatelé pro hardware a software. Na rozdíl od základní nebo dokonce rozšířené záruky od výrobců přináší náš program následující výhody:

  • garantovanou výměnu hardwaru na mnoha úrovních SLA,
  • instalaci softwarových aktualizací,
  • konzultaci rozvojového plánu a řešení požadavků na změnu sítě,
  • profylaxi HW/SW a proaktivní monitoring 24/7.