Oznámení k nastavení opatření ke koronaviru (COVID-19)

Společnost ALEF nastavila jednotlivá pravidla a opatření pro maximální zajištění ochrany proti potencionální hrozbě šíření koronaviru (COVID-19) zvýšením preventivních hygienických opatření na pracovišti, společných prostorech, kuchyňkách a ve školicích místnostech. Zároveň byl zaveden systém HomeOffice pro většinu zaměstnanců z cílem maximálního omezení osobního styku jak mezi zaměstnanci, tak i zákazníky. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni technologiemi pro realizaci online komunikace a videokonferenčních schůzek pro zachování optimálního chodu společnosti s cílem vyhovět všem zákazníkům společnosti ALEF. Společnost ALEF též zrušila veškeré zahraniční cesty svých zaměstnanců, vybrané akce s obchodními partnery i setkání mezinárodních týmů v rámci celé skupiny.

Pre-sales činnosti a přípravu projektů je společnost ALEF schopna zajistit z převážné většiny vzdáleně pomocí kolaboračních technologií a videokonferencí Cisco Webex, které běžně používá pro standardní komunikaci uvnitř společnosti i s externími partnery. Společnost ALEF zároveň provádí pravidelné testování náročnosti těchto technologií, aby zajistila maximální funkčnost pro jednotlivé projekty.

Značnou část servisních služeb pro zákazníky je společnost ALEF schopna vykonávat také vzdáleně v kooperaci s technickým oddělením zákazníka. Veškeré servisní pohotovosti jsou plánované dopředu a v případě zdravotní indispozice, nebo jakéhokoliv dalšího omezení, je zajištěna dostatečná zastupitelnost techniků tak, že týmy Managed Services byly rozdělené na 2 skupiny zajišťující koordinovanou službu on-site ve společnosti ALEF a pro zákazníky společnosti ALEF na místě. Všichni technici jsou vybaveni bezpečnostními respirátory (FFP3) a desinfekčními pomůckami. Toto nastavení bylo zavedeno jako preventivní opatření pro operativní eliminaci nemocného v případě nakažení.

V tuto chvíli disponuje společnost největším skladem náhradních dílů pro technologie Cisco v ČR a zároveň zajistila dostatečné množství skladových zásob nového zboží pro distribuční účely, které je v případě nouze možné použít pro servisní zásahy. Zboží je též k dispozici v distribučních skladech na Slovensku a v Rumunsku, přičemž další dodávky stále probíhají. U některých dodávek se sice potýká se zpožděním, ale jedná se o jednotlivé případy a v tuto chvíli nepředpokládá zvýšené riziko v dodávkách.

aktualizace k 19.3.2020