Microsoft Webináře

Navštivte v červenci naše bezplatné webináře na téma spojená s tématem Micorosft Azure a PowerBI

Úvod do public cloudu Microsoft Azure a jak může podpořit Vaše IT

Seminář se zaměřuje na základní informace o ekosystému M365 s vazbou na služby veřejného cloudu v Microsoft Azure. Proč s Azure začít a jak může pomoci Vašemu IT? Je provoz IT systémů ve veřejném cloudu dostatečně zabezpečený a ekonomicky výhodný? Co pro migraci do cloudu potřebujete? Na to a další otázky získáte odpovědi na tomto bezplatném semináři.
Termín konání: 10. července 2020, 09:00 - 10:00. Registrace zde. 

Jak migrovat a provozovat Informační systémy v cloudu Microsoft Azure

Seminář se zaměřuje na nasazení síťové infrastruktury v prostředí veřejného cloudu Microsoft Azure pro provoz firemních informačních systémů. Jak funguje připojení k aplikacím pomocí VPN (typu S2S a P2S) či přímé připojení na Terminálový server Remote Desktop Gateway? Jak lze nasazovat VM’s v Azure a jak spravovat cloudové služby pomocí Azure AD Domain Services? Jak bezpečně provozovat hybridní či cloud only prostředí? Na to a další otázky získáte odpovědi na tomto bezplatném semináři.
Termín konání: 14. července 2020, 09:00 - 10:00. Registrace zde
. 

Datová analytika ve světě Microsoft a Power BI

Seminář se zaměřuje zpracování dat a datovou analytiku, resp. take na propojení tzv. “Big data” pomocí dataflows, jejich ukládání v Azure Data Lake Storage, a následnou datovou analýzu pomocí Power BI. Jak využít technologie Power Query k přípravě a napojení dat na Vaše prostředí? Jak mapovat data a prezentovat datové analýzy tak, aby Vám přinášela konkurenční výhodu a dala se prezentovat z business pohledu? Na to a další otázky získáte odpovědi na tomto bezplatném semináři.
Termín konání: 16. července 2020, 09:00 - 10:00. Registrace zde.