Inside Sales Account Manager

Náplň práce:

 • Podpora obchodního týmu ve všech oblastech obchodního procesu, zejména pak:

o Tvorba nabídek, konfigurací, příprava dokumentace pro výběrová řízení apod.
o Tvorba podkladů pro obchodní jednání, podklady pro obnovy servisní podpory, vyhledávání informací o produktech apod.
o Aktivní zajištění hladkého chodu svěřených obchodních aktivit a obchodních případů
o V oblasti uzavírání smluvních závazků, zpracování obchodních smluv, kontrola plnění závazků a jednotlivých smluvních plnění
o Spolupráce na tvorbě marketingových podkladů obchodního oddělení (promo akce, mailing apod.)

 • Odpovědnost za svěřené portfolio obchodních partnerů a vyhledávání nových obchodních příležitostí a zákazníků
 • Kompletní a samostatné zadávání objednávek do IS společnosti na základě požadavků jednotlivých členů obchodního oddělení
 • Spolupráce s Logistic/ Customer servis oddělením a dohled nad vyřešením daných úkolů z pohledu obchodního oddělení

Očekáváme:

 • Zkušenosti s prodejem či péčí o zákazníka
 • Obchodního ducha, prozákaznický přístup
 • Pečlivost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost
 • Komunikativnost
 • Perfektní znalost ČJ a komunikativní znalost AJ

Nabízíme:

 • Vysokou míru flexibility
 • Zázemí významné společnosti
 • Zajímavou a aktivní práci
 • Příjemné pracovní prostředí
 • Odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • Systém zaměstnaneckých benefitů
CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 1 roku od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o.
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.