ALEF SECURITY TALK 2020

AST 2020

ALEF pořádá již třetí ročník konference ALEF SECURITY TALK. Tento rok bude významný především tím, že konference bude složena ze dvou od sebe odlišných částí a proběhne ve dvou městech. První část konference proběhne v Praze dne 5. listopadu 2020 a nese název Compliance ≠ Security. Druhá část konference proběhne již na obvyklém místě na SŠIPF v Brně dne 3. prosince 2020 a bude zaměřena na oblast kybernetické bezpečnosti v oblasti vzdělávání. Záštitu nad brněnskou částí konference poskytl Jihomoravský kraj a město Brno.

Cílem konference je:

PRAHA

  • demonstrovat, že prosté naplnění zákonných požadavků nemusí zabránit kybernetickým bezpečnostním incidentům
  • představit oblasti informační bezpečnosti, které jsou komplikované a vyžadují pozornost ICT a bezpečnostních oddělení uvnitř organizace
  • představit typizovaná řešení rizik v řízení bezpečnosti podniku
  • upozornit odbornou i laickou veřejnost na hrozby digitálního světa ve spojení se vzdělávací institucí, která výrazným způsobem podporuje zájem mladých lidí o bezpečnost informačních technologií

BRNO

  • seznámit s trendy ve vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • představit program vzdělávání kybernetické bezpečnosti v prostředí SŠ
  • zvýšit zájem pedagogů o obor kybernetické bezpečnosti
Registrace AST Praha Registrace AST Brno

Hlavní partner konference

sšipf
 

Partneři konference:

 

CISCO NetApp F5 Flowmon Askon ALEF AST Veracomp ALEF AST  


Praha

Registrace AST Praha

Rostoucí počet hrozeb v podobě kybernetických útoků dohnalo mnoho organizací k implementaci systematického přístupu řízení bezpečnosti, ať už dle zákona o kybernetické bezpečnosti nebo jiných norem a standardů. Výsledkem takové akce však často bývá naplnění specifických organizačně-procesních nebo technických požadavků bez provázanosti na reálný provoz organizace. To však z daleka nestačí. Hlavním účelem zavedení systému řízení bezpečnosti je ochrana primárních cílů organizace.  Efektivní způsob, jak k bezpečnosti přistupovat, spočívá v promítnutí technických a organizačních opatření do procesů a fungování celé organizace s cílem zajistit vysokou odolnost proti reálným hrozbám. Jak řešíte bezpečnost ve Vaší organizaci vy?

Přijměte od nás pozvání na třetí ročník konference ALEF SECURITY TALK, kde Vám pomůžeme rozklíčovat všechny Vaše otázky v oblasti Security. Tentokrát se s námi můžete setkat 5. listopadu v Praze. Letošní ročník nese název: Compliance ≠ Security. 

Termín: 5. listopadu 2020 
Místo konání: Praha

Registrace AST Praha

Brno

Registrace AST Brno

Nejslabším článkem zajišťování kybernetické bezpečnosti je chování uživatelů. Ke zlepšení situace může vést pouze systematické, postupné vzdělávání, napříč všemi typy škol. Elitní střední školy by měly být schopny zahájit profesní směrování budoucích odborníků v této oblasti, k tomu musí být připraveni po personální stránce. Na návrh dohody komerčního a akademického sektoru vznikl pilot rámcového vzdělávacího programu kybernetická bezpečnost, aby bylo snadné obory kybernetické bezpečnosti na půdě střední školy zavést do nabídky výuky. ALEF podporuje celou řadou aktivit naplnění cílů tohoto pilotní programu, od participace návrhu, přes akreditaci vzdělávacího obsahu až po přímou účast na vzdělávacích aktivitách samotných středních škol. Konference je určena pro zástupce řídících organizací v oblasti vzdělávání, zástupce ZŠ, SŠ a studenty, kteří se chtějí seznámit s reálnými zkušenostmi rozvoje vzdělávání oboru kybernetické bezpečnosti na středních školách.

Přijměte od nás pozvání na třetí ročník konference ALEF SECURITY TALK, kde Vám pomůžeme rozklíčovat všechny Vaše otázky v oblasti Security. Opět se na Vás těšíme 3. prosince v Brně

Termín: 3. prosince 2020 
Místo konání: ŠSIPF Čichnova, Čichnova 23, 624 00 Brno-Komín

Registrace AST Brno

Záštitu nad brněnskou částí konference poskytli:

jhk

Brno

Medailonky řečníků:

Michal Zedníček 
je odpovědnou osobou business development ve společnosti ALEF NULA. Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména budování bezpečnostní strategie, auditní a poradenské činnosti zaměřené na asset a risk management, implementace security governance procesů, řízení projektů, enterprise architektury a provozu ICT, business konzultace a vedení týmu. Podporuje vzdělávací a osvětové aktivity moderováním specializovaných workshopů nebo vystupováním na odborných konferencích. Od roku 2015 je členem Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti v neziskové organizaci AFCEA. V ALEF NULA pracuje od roku 2007.

Jan Kopřiva 
vede ve společnosti ALEF Nula tým pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů ALEF CSIRT. V rámci předchozí praxe v akademické i komerční sféře se zabýval zejména projekty zaměřenými na implementaci a testování aplikací, vývoj proprietárního hardwaru a různé oblasti informační bezpečnosti. V současnosti se specializuje na problematiku detekce a zvládání bezpečnostních incidentů, penetrační testování a další aspekty kybernetické bezpečnosti tradičně spadající do kompetence "červených" a "modrých" týmů. Je autorem řady výzkumů a článků věnujících se problematice informační bezpečnosti a pravidelně přednáší na tuzemských i zahraničních odborných konferencích.

Milan Habrcetl
Cisco CyberSecurity Specialist
Oblasti kybernetické bezpečnosti se věnuje od roku 1998, převážně v pozicích sales manager nebo business development manager. V Ciscu pracuje od února 2016 v rámci Global Security Sales organizace s cílem podpory prodeje celého bezpečnostního portfolia Cisco Security v České Republice a Slovensku.

Radek Švadlenka
je v ALEF Nula odpovědný za rozvoj obchodních příležitostí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na trhu ICT se pohybuje bezmála dvacet let se zaměřením na komunikační technologie. Od roku 2015 se aktivně věnuje problematice evropské legislativy. V posledních letech navíc působí v akademické sféře, kde je zapojen do projektu analýzy manažerského rozhodování na poli kybernetické bezpečnosti.

David Rusín
působí v IT již od roku 2005. Ve společnosti ALEF Distribution CZ pracuje od roku 2014, nejdříve jako Business United Manager, nyní na pozici Datacenter Konzultant. Vlastní několik významných NetApp certifikací. Posledních sedm let se zabývá konzultacemi a návrhy řešení pro datová centra.

Michal Motyčka 
pracuje pro společnost ALEF Distribution CZ, kde se zabývá obchodním rozvojem oblasti aplikační bezpečnosti a hladkého doručování aplikace uživatelům. Zastupuje tak samostatný oddíl rozšiřující ALEF nabídku o portfolio neotřelých a unikátních řešení, díky kterým mohou poskytovatelé aplikací stíhat dynamický vývojový trend aplikačního světa.

Vojtěch Hodes
vystudoval magisterské studium v oboru telekomunikační a informační technika na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologíí v Brně. Již během tohoto studia se orientoval na problematiku IT bezpečnosti a stal se součástí týmu Flowmon Networks, kde svou expertní znalostí řešení zajišťuje bezpečnost a plynulý chod počítačových síti po celém světě.

Tomáš Bárta 
pracuje ve společnosti Veracomp na pozici vedoucího týmu odpovědného za obchod a rozvoj portfolia výrobců v oblasti kybernetické bezpečnosti a infrastruktury a dlouhodobě působí na obchodních a konzultantských pozicích v oblasti informačních technologií, zejména kybernetické bezpečnosti a posledních několik let i v kombinaci s oblastí vzdělávání uživatelů v kybernetické bezpečnosti.

Robert Bělovský 
se soustavně věnuje kybernetické bezpečnosti již druhou dekádu především v komerční sféře. Od roku 2007 se zabýval 8 let ve společnosti ASKON Int. zejména způsobem a šifrováním dat uložených, přenášených nebo pořizovaných. Postupem času získal bohaté tříleté zkušenosti z úzce profilovaných projektech ve společnosti ALEF NULA, aby se včetně bohatých poznatků z IT infrastruktury vrátil zpět ke kořenům core security. V současné době se zabývá primárně možnostmi nasazení základních bezpečnostních prvků v oblastech regulací eIDAS, PSD2, PCI-DSS a souvisejících zákonech ČR.

Registrace AST Praha Registrace AST Brno